ឆ្នាំ ២០១៦ Sabay នាំ​ហាង​ឆេង​ឡាន​ថ្មី​ៗ​គ្រប់​យីហោបន្ថែម​​​តាម​បំណង​​មិត្ត​អ្នក​អាន​


ឆ្នាំ ២០១៦ Sabay នាំ​ហាង​ឆេង​ឡាន​ថ្មី​ៗ​គ្រប់​យីហោបន្ថែម​​​តាម​បំណង​​មិត្ត​អ្នក​អាន​

ដោយសារ​កំណើន​ការ​ប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ថ្មី​មាន​ការ​កើន​ឡើង និង​ស្រប​តាម​តម្រូវការ​និង​សំណូមពរ​របស់​មិត្ត​អ្នក​អាន នៅ​ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ Sabay នឹង​នាំ​មក​ហាង​ឆេង​តម្លៃ​ឡាន​ថ្មីៗ​មាន​គ្រប់​យីហោ​ដើម្បី​ផ្សាយ​ជូន​ដល់​ប្រិយមិត្ត។

 

ឆ្នាំ ២០១៦ Sabay នាំ​ហាង​ឆេង​ឡាន​ថ្មី​ៗ​គ្រប់​យីហោបន្ថែម​​​តាម​បំណង​​មិត្ត​អ្នក​អាន​

 

ការ​នាំ​តម្លៃ​ហាង​ឆេង​ឡាន​ថ្មីៗ​បន្ថែម​នេះ បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពី​ប្រិយមិត្ត​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ហាង​​ឆេង​តម្លៃ​ទូរសព្ទ​និង​ម៉ូតូ​ដែល​ប្រិយមិត្ត​តែង​តែង​តាមដាន​ការ​ផ្សាយ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ Sabay។

 

ការ​ផ្សាយ​ជូន​តម្លៃ​ហាង​ឆេង​ឡាន​នេះ មាន​ការ​សហការ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចូល​ផ្លូវការ​ដែល​នឹង​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​ប្រិយមិត្ត និង​មិត្ត​អ្នក​អាន​អាច​តាមដាន​ទីផ្សារ​ឡាន​ថ្មីៗ​ក៏​ដូចជា​ហាងឆេង​តម្លៃ​​ដើម្បី​​អាច​ស្វែង​រក​តាម​តម្រូវការ​​។

 

តើ​ប្រិយមិត្ត​ណា​ខ្លះ​កំពុង​រង់ចាំ​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ហាង​ឆេង​ឡាន​របស់ Sabay?

 

តោះ! បង្ហាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​តិច​មក?

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា