(ផ្តល់​ព័ត៌មាន) Receptionist

Company

The CamElite School   

type

Private Limited Company

Industry

Education

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Accounting

Hiring

2

Industry

Education

Salary

<$200

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

18 ~ 25

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-04-2015

Closing Date

Jan-02-2016
  ខ. ការងារដែលត្រូវធ្វើ
- បដិសណ្ឋារកិច្ចមាតាបិតា អាណាព្យាបាល សិស្សានុសិស្ស
- ផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការសិក្សា លើគ្រប់កម្មវិធីរបស់សាលារៀន ខេមអេលីត និងលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ
- បូកសរុបបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការបញ្ចូលទិន្នន័យ វិក័យបត្រ ការចំណាយ និងចំណូល
- បញ្ចូលទិន្នន័យ សិស្សទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
- កត់ត្រា និងរាយការណ៍គ្រប់សកម្មភាព និងដំណើរការទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនិងការសាក
សួរព័ត៌មាន
- សហការជាមួយប្រធានគណនេយ្យ ស្តីពីដំណើរការចំណូល និងចំណាយ
- ធ្វើការទំនាក់ទំនង អតិថិជនដែលបានមកសាកសួរព័ត៌មាន ទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
- ប្រមូលរាល់មតិយោបល់មាតាបិតា អាណាព្យាបាល សិស្សានុសិស្ស រួចធ្វើការរាយការណ៍ទៅថ្នាក់
ដឹកនាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
- គោរពពេលវេលា
- ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ...។

បញ្ជាក់៖ ប្រាក់បៀវត្សន៍ដែលត្រូវផ្តល់ជូនចាប់ពី1០0$ ដល់ 150$។

  លក្ខណៈសម្បត្តិ
- វិញ្ញាបនបត្ររង-បរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ ឬធនាគារ
- ចេះភាសាអង់គ្លេសប្រើប្រាស់បាន (ចាំបាច់)
- ចេះកុំព្យូទ័រ យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹម កុំព្យូទ័រសម្រាប់ការិយាល័យ
- មានបទពិសោធន៍ការងារលើ ជំនាញដែលដាក់ពាក្យ យ៉ាងហោចណាស់ មួយឆ្នាំ
- អាចបម្រើការជូនសាលារៀន ខេមអេលីត បានយ៉ាងហោចណាស់២ឆ្នាំ
- មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន
- គោរពពេល វេលា និងមានសុខភាពល្អ
- មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ
- មានសុជីវធម៌ល្អ ក្លាហាន និងចេះទទួលខុសត្រូវ

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកសាលារៀន ខេមអេលីត តាមរយៈទួរសព្ទលេខ ០៧០ ៨៣ ៥៥៥៥។

បក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរ CV និងCover Letter ទៅកាន់ សាលារៀន ខេមអេលីត តាមរយៈ Email: [email protected] ឬ ផ្ញើរដោយផ្ទាល់មកសាលារៀន ខេមអេលីត ដែលមានអាសយដ្ឋានអគារលេខ១៦២ ផ្លូវ១៤៣ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានី ភ្នំពេញ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Heng Ratha

Phone

089286348 (Mobitel) / 070 83 5555 (Smart)

Email

[email protected]

Website

Address

Branch 1: Building 162ABC, Street 143, Sankat Beoung Keng Kang 3, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh. Branch 2: Building 278ABCD, Street 182, Sankat Teok Laok 3, Khan Toul Kok, Phnom Penh.