ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

ការ​ប្រលងបវរ​កញ្ញា​សត្វ​ដំរីប្រចាំ​ឆ្នាំ ​​បាន​ធ្វើ​ឡើង​​ជា​លើក​ទី​១២ នៅ​ប្រទេសនេប៉ាល់ ក្នុង​ទឹក​ដី​នៃ​សង្កាត់​ Chitwan ភូមិ Sauraha។

 

ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
សកម្មភាព​​នោះ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ដោយ​ សមាគម​​​សណ្ឋាគារ​ក្នុង​តំបន់​ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​វប្បធម៌​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​ការពារ​សត្វ​ព្រៃ។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​ ការ​ប្រកួត​រើស​យក​បវរកញ្ញា​ឯក​ដំរី​ ធ្វើ​ឡើង​​ចាប់​ពី​​ថ្ងៃ​២៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​។ ក្នុង​ការ​ប្រកួតក្រុម​ហ្ម​ដំរី​ត្រូវ​រៀប​ចំ​តែង​ខ្លួន​ឲ្យ​ដំរី​​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ប្រកួត​រើស​យក​​​កញ្ញា​ឯក​ដំរី៕

 

ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
ទៅ​​មើល​ការ​ប្រលង​បវរ​កញ្ញា​ឯក​ដំរី​​ នៅ​​នេប៉ាល់​

 
 

ចុចអាន៖ នៅ​បាលី​ អាច​ហែល​ទឹក​ និង​លេង​បាល់​កម្សាន្ត​ជា​មួយ​ដំរី
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ xinhuanet​​