​​មេ​ខ្លោង​​រៀប​ចំ​ឯកសារ​ក្លែង និង​ប្រើ​ប្រាស់​ឯក​សារ​ក្លែងត្រូវ​បាន​តុលាការចាប់​ខ្លួនឡើង​វិញ

​​មេ​ខ្លោង​​រៀប​ចំ​ឯកសារ​ក្លែង និង​ប្រើ​ប្រាស់​ឯក​សារ​ក្លែងត្រូវ​បាន​តុលាការចាប់​ខ្លួនឡើង​វិញ
២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង ១៥:៤៤

យន្ដហោះ Drone ត្រូវ​បាន​សហព័ន្ធ​ស្គី​អន្ដរជាតិ​ហាម​ប្រើ​បន្ទាប់​ពី​ធ្លាក់​ប៊ិះ​ត្រូវ​កីឡាករ​អំឡុង​ពេល​ប្រកួត

ចាត់ទុកជា​សំណាង​របស់​អ្នក​ជិះ​ស្គី​ជនជាតិ​អូ​ទ្រី​ស​ដែល​រួច​ផុត​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ក្រោយ​ពី​យន្ដហោះ Drone​ដែល​ថតរូប​ពីលើ​អាកាស​ធ្លាក់​នៅ​ក្បែរ​ខ្លួន​តែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ែត្រ​ក្នុង​ពេល​លោក​កំពុង​ប្រកួត​នៅ​អីុ​តា​លី ។