គណៈកម្មាធិការ អចិន្រៃ្តយ៍ ព្រឹទ្ធសភា កំណត់យកថ្ងៃ ៤មករា បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៨

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការ អចិន្រ្តៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃអង្គារទី២៩ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥ នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយ ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយលទ្ធផលបានកំណត់យកថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៨។

សម័យប្រជុំពេញអង្គ លើកទី៨ មានរបៀបវារៈតែមួយ គឺស្តាប់របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ស្តីពីសកម្មភាពការងាររបស់ ព្រឹទ្ធសភានៅចន្លោះសម័យប្រជុំលើកទី៧ និងលើកទី៨ នីតិកាលទី៣របស់ខ្លួន៕

គណៈកម្មាធិការ អចិន្រៃ្តយ៍ ព្រឹទ្ធសភា កំណត់យកថ្ងៃ ៤មករា បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៨