តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ

ព្រះសីហនុ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ក្នុងឱកាសអញ្ជើញទៅកំសាន្តនៅឆ្នេរសមុទ្រ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា កម្លាំងកាយសម្តេចនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។

តាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេកប៊ុក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសរសេរថា “មកសម្រាកមាត់សមុទ្រម្តងតែនៅតែអាច ដោះស្រាយការងារបាន កូន១តៅ ចៅ១ថាំង ពចៅមួយ ចៅមួយទៀតមិនសុខចិត្ត សាកពទាំង២ឃើញថាកម្លាំងនៅខ្លាំងនៅឡើយ”។

សម្តេចបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា “មកបានចៅ៧ នៅខ្វះ១០នាក់ទៀតដែលមិនទាន់ មកដល់ ចាំមើលមានចៅណាឱយជីតាពទៀត”?

តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ

តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ

តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ

តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ

តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ

តេជោ សែន កម្លាំងនៅតែរឹងមាំ អាចពចៅម្តងពីរ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ