ប្តីប្រពន្ធ មួយគូ រួមភេទ នៅជណ្តើរ Block 669B ជាន់ទី១៧

សិង្ហបូរី៖ ព័ត៌មានគេហទំព័រសិង្ហបូរី ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូកន្លងទៅថា ប្តីប្រពន្ធ មួយគូ រួមភេទ ជាមួយគ្នាចុះចត (វាលទំនាប) កាំជណ្តើរប្លុក 669B ជាន់ទី២៧ វេលាម៉ោង៩ យប់កាលពីថ្ងៃពុធទី២៣ ខែធ្នូ នៅពេលដែលអ្នកទាំង ២នាក់ កំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមភេទនោះ ស្រាប់តែកាមេរ៉ា នៅជ្រុងខាងទៀតចាប់ រូបភាពរួមភេទរបស់គេបាន។ 

យោងតាមគេហទំព័រ Stomper Rykiel  បាននិយាយថា ទង្វើមិនសមរម្យ ដែលអ្នកទាំង២នាក់ ធ្វើបែបនេះ មានលទ្ធផលប៉ះពាល់ជាច្រើន ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅទីនេះ។ នៅក្នុងវីដេអូដែល ប្តីប្រពន្ធ មួយគូកំពុង រួមភេទ ត្រូវបានបង្ហោះពាសពេញ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៀតផង៕

ប្តីប្រពន្ធ មួយគូ រួមភេទ នៅជណ្តើរ Block 669B ជាន់ទី១៧

ប្តីប្រពន្ធ មួយគូ រួមភេទ នៅជណ្តើរ Block 669B ជាន់ទី១៧

ប្តីប្រពន្ធ មួយគូ រួមភេទ នៅជណ្តើរ Block 669B ជាន់ទី១៧