សម្តេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធបណ្ឌិត Selfie ជាមួយ​អាជីករក្នុងផ្សារ ក្រុងព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ៖ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន បានអញ្ជើញប្រាស្រ័យ រាក់ទាក់ សំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ ដោយភាពស្និទ្ធស្នាល ជាមួយបងប្អូនអាជីករ លក់ដូរ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ។

ក្នុងការអញ្ជើញប្រាស្រ័យ រាក់ទាក់ សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនអាជីវករ ក្នុងផ្សារ ក្រុងព្រះសីហនុ នោះ សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ក៏បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតថតរូប Selfie ជាមួយបងប្អូន អាជីករផងដែរ៕

សម្តេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធបណ្ឌិត Selfie ជាមួយ​អាជីករក្នុងផ្សារ ក្រុងព្រះសីហនុ

សម្តេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធបណ្ឌិត Selfie ជាមួយ​អាជីករក្នុងផ្សារ ក្រុងព្រះសីហនុ

សម្តេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធបណ្ឌិត Selfie ជាមួយ​អាជីករក្នុងផ្សារ ក្រុងព្រះសីហនុ

សម្តេចកិត្តិ ព្រឹទ្ធបណ្ឌិត Selfie ជាមួយ​អាជីករក្នុងផ្សារ ក្រុងព្រះសីហនុ