ទទួលទាន​ផ្លែ​ស្ត្រ​ប៊ឺ​រី​ជួយ​បន្ទាប​សម្ពាធឈាម​បាន​

សុខភាព ៖ ​ថ្មីៗ​នេះ នៅក្នុង​ការធ្វើ​តេស្ត​មួ​ួ​យ​នៅ មហាវិទ្យាល័យ​រដ្ឋ​ហ្ល​រី​ដា​(florida State University) ស្ត្រី​អស់​រដូវ​ចំនួន ៦០​នាក់ ដែលមាន​សម្ពាធ​ឈាម​ពី​ធម្មតា​ទោ​ខ្ពស់ ត្រូវបាន​គេ​ឲ្យ​ទទួលទាន​ផ្លែ​ស្ត្រ​ប៊ឺ​រី​ក្លា​ស្លេ ឬ​ថ្នាំ​បំភាន់​មួ​ួ​យ​គ្រាប់​ម្ដង ក្នុង​មួយថ្ងៃ សម្រាប់​រយៈពេល​ប្រាំបី​ស​ប្ដា​ហ៏ ។

KA-basket-fruit-strawberries-Favim.com-482007 ​សម្ពាធ​ឈាម​របស់​ពួកគេ​នៅ មុននឹង​ក្រោយពេល​ធ្វើតេស្ដ នឹងត្រូវ​យកមក​ធ្វើការ​ប្រៀបធៀប ។ ​ស្ត្រី​នៅក្នុង​ការសិក្សា​នោះ​មាន សម្ពាធ​ឈាម​ច្រើនជាង ១៣០/៨៥ ប៉ុន្តែ​តិចជាង ១៦០ ។ សម្ពាធ​ឈាម​ខ្ពស់​តែងតែ កើតមានឡើង​បន្ទាប់ពី​ការ​អស់​រដូវ ដែល​នេះ​អាច​ដោយសារ ការប្រែប្រួល អ័រម៉ូន​និង ការឡើង​ទម្ងន់ ៕ ​

KA-00066K