ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

យោង​តាម​វិបសាយ fourfourtwo ​របស់​ប្រទេស​ថៃ ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​​ ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​បាន​ជាប់​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​មុត​ស្រួច​ជាង​គេ​ទាំង​១០ ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៥។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ទាំង​អស់៖

 

១. Teerasil Dangda ​កីឡាករ ​ជម្រើស​ជាតិ​ថៃ និង Muangthong United

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន
២. Sergio van Dijk ​សញ្ជាតិ​ឥណ្ឌូណេស៊ី

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

៣. Chananan Pombuppha ​សញ្ជាតិ​ថៃ

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

៤. Nathan Burns ​សញ្ជាតិ​អូស្ត្រាលី

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

៥. Tana Chanabut ​សញ្ជាតិ​ថៃ

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន
៦. Fazrul Nawaz ​សញ្ជាតិ​សិង្ហបុរី

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

៧ . Zulham Zamrun សញ្ជាតិ​ឥណ្ឌូណេស៊ី

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

៨. ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​សញ្ជាតិ​កម្ពុជា

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

៩. Tim Cahill ​សញ្ជាតិ​អូស្ត្រាលី

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

 

១០. Mohd Amri Yahyah សញ្ជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជាប់​ឈ្មោះ​ជា​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ល្អ​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ាន

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ
ប្រភព៖ fourfourtwo