ដំណឹង​ថ្មី! ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ត្រូវ​ផ្អាក​សិន…


ដំណឹង​ថ្មី! ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ត្រូវ​ផ្អាក​សិន…

មិន​ដល់​មួយ​ម៉ោង​មុន​នេះ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​មួយ​ស្ដី​ពី​ការ​ផ្អាក​ដំណើរ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​​ជា​បណ្ដោះ​អាសន្ន​សិន​រហូត​ទាល់​តែ​មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​សារ​ជា​ថ្មី ​​ដើម្បី​ទុក​ពេល​វេលា​ជូន​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ឡើង​វិញ​ពី​នីតិវិធី និង កម្រៃ​នៃ​ការ​បង់​សេវា​សាធារណៈ​។

 

 

ដំណឹង​ថ្មី! ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ត្រូវ​ផ្អាក​សិន…

 

 

កាល​ពី​ម្សិលមិញ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ផ្លូវ​ការ​របស់​សម្ដេច​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ​បាន​បង្ហាញ​នូវ​សារមួយ​​ស្ដី​ពី​ការ​បញ្ជា​ដល់​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ឡើង​វិញ​ទាក់​ទង​នឹង​តម្លៃ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ ទៅ​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ៕

 

 

ដំណឹង​ថ្មី! ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ​ត្រូវ​ផ្អាក​សិន…

 
អត្ថបទ៖ ណេង ណេង