ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?


ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?

រូប​ភាព​​បង្កប់​ក្នុង​​ចំណោម​រូប​ស្រដៀង​គ្នា​​ផ្សេង​ៗ​ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​​ឡើង ដើម្បី​ល្បង​ប្រាជ្ញា​មនុស្ស​ជា​ច្រើន។ អ្នក​ខ្លះ​អាច​រក​ឃើញ​ដោយ​ចៃដន្យ អ្នក​ខ្លះ​អាច​ស្វែង​រក​ឃើញ​ត្រឹម​រយៈ​ពេល​ខ្លី​ប៉ុណ្ណោះ។

 

តាម​រយៈ​រូប​ភាព​២ខាង​ក្រោម​នេះ​ តើ​អ្នក​អាច​រក​រូប​ខ្លា​ឃ្មុំ​ Panda ក្នុង​រូប​នីមួយៗបាន​ឬ​ទេ?

 

ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?

 
ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?


 

ក្នុង​ចំណោម​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ​ មួយ​ណា​ជា​សត្វ​​ឆ្មា (មាន​ច្រមុះ​ខុស​គេ)
 

ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?
 

 
ចម្លើយ៖

 

ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?

 
ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?

 
ល្បងប្រាជ្ញា៖ សាក​ល្បង​រក​រូប​​បង្កប់​​ខ្លួន ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​មើល៍ ឃើញ​អត់?

 
 

ចុចអាន៖ ១០​សន្លឹក​រូប​ភាព​ល្អ​​ពិសេស​ៗ​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ពិភពលោក​ឆ្នាំ​២០១៥
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ dailymail