​ដំឡើង​ភ្លើង​​ស្តុ​ប​ក្រោម​ស្ពាន​តិច​ណូបា​នប​ព្ចា​ប់​ហើយ​​​​​ដាក់​ឱ្យ​​ដំណើរ​ការ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​​ទី​៣០ ​ខែធ្នូ​ ​នេះត​ទៅ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​បន្ទាប់​ពី​បាន​លាប​គំនូស​ផ្នែក​ខាង​​លើ​ស្ពាន​ និងសងខាង​ផ្លូវ​​រួចរាល់​កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥ ការដ្ឋាន​ស្ពាន​អាកាស ​និង​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​តិច​ណូ បាន​និង​កំពុង​លាប​គំនូសចរាចរណ៍​ខាងក្រោម​ស្ពាន​ ។

កា​រ​ដំឡើង​ភ្លើង​​ស្តុ​ប​ក្រោម​ស្ពាន​បា​នប​ព្ចា​ប់​ហើយ​​​​ដាក់​ឱ្យ​​ដំណើរ​ការ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​​ទី​៣០ ​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥ តទៅ​​ ៕