លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលរង រាជធានីភ្នំពេញ ជាផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ លោក ព្រំ សុខា និងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ា សុជាតិវង្ស នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែង ជាផ្លូវការរបស់លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ជាអភិបាលរង រាជធានីភ្នំពេញ។

យោងតាមអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការផ្ទេរ ភារកិច្ច មន្រ្តីរាជការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេច ផ្ទេរភារកិច្ច លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្រ្តី ថ្នាក់លេខ៤ ពីអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាល ខេត្តព្រះវិហារ មកជាអភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៕

លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលរង រាជធានីភ្នំពេញ ជាផ្លូវការ

លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលរង រាជធានីភ្នំពេញ ជាផ្លូវការ

លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលរង រាជធានីភ្នំពេញ ជាផ្លូវការ

លោក ស៊ុយ សេរិទ្ធ ត្រូវបានប្រកាស ចូលកាន់តំណែង ជាអភិបាលរង រាជធានីភ្នំពេញ ជាផ្លូវការ