សហភាព សហព័ន្ធជាតិកម្ពុជា ធ្វើសមាជ ជ្រើសរើសប្រធាន

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក អ៊ិត សំហេង នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានធ្វើជាអធិបតីក្នុង សមាជបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសប្រធាន សហភាពសហព័ន្ធ ជាតិកម្ពុជា នាភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន៕

សហភាព សហព័ន្ធជាតិកម្ពុជា ធ្វើសមាជ ជ្រើសរើសប្រធាន

សហភាព សហព័ន្ធជាតិកម្ពុជា ធ្វើសមាជ ជ្រើសរើសប្រធាន