យុវជន​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​នៅ​ខ្សោយ​នៅឡើយ​!

​ភ្នំពេញ​៖ លោក ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា នាយក​វិទ្យាស្ថាន CAM-ASEAN បាន​និយាយថា យុវជន​ខ្មែរ​មួយចំនួន​តូច​មានចំណេះដឹង​ជំនាញ​ខ្ពស់​ដូច​យុវជន​នៃ​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន ឬ​ក្នុង​ពិភពលោក​ដែរ​។ តែ​ចំណេះដឹង​ជំនាញ​នៃ​យុវជន​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​ស្ថិតនៅ​កម្រិត​ទាប​នៅឡើយ​។ តើ​មូល​ហេតុអ្វី​បានជា​យុវជន​ខ្មែរ​ភាគច្រើន​នៅមាន​ចំណេះដឹង​ទាប​? តើ​អ្វី​ទៅជា​ដំណោះស្រាយ​?

ដើម្បី​ជ្រាប​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​លោក គី សុខ​លីម អគ្គនាយក​នៃ​សារព័ត៌មាន​អេឡិចត្រូនិក​ថ្មីៗ និង​លោក លោក ស៊ា​ង សុ​បញ្ញា នាយក​វិទ្យាស្ថាន CAM-ASEAN ដូចតទៅ​៖