តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

(បរទេស) ៖ ប្រភពព័ត៌មានពីគេហទំព័រ slashfilm បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា  Robert Downey Jr រកចំណូលបាន ៨០ លានដុល្លារ និង តារាចិន Jackie Chan ហៅឈិនឡុង រកចំណូលបាន ៥០ លានដុល្លារ ដោយអ្នកទាំងពីរ ស្ថិតនៅលេខរៀងទី១ និងទី២ នៃកំពូលតារាប្រុសដែលរកចំំណូលបានច្រើនជាងគេ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ។

ខាងក្រោមនេះដែរជា បញ្ជីឈ្មោះ តារាប្រុសទាំង ១០ ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ៖

១. លោក Robert Downey Jr រកចំណូលបាន ៨០លានដុល្លារ

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

២. លោក Jackie Chan ហៅឈិនឡុង រកចំណូលបាន ៥០លានដុល្លារ

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៣. លោក Vin Diesel  រកចំណូលបាន ៤៧លានដុល្លារអាម៉េរិក

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៤.លោក Bradley Cooper រកចំណូលបាន ៤១.៥ លានដុល្លារអាម៉េរិក

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៥. លោក Adam Sandler រកចំណូលបាន ៤១លានដុល្លារអាម៉េរិក

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៦. លោក Tom Cruise រកចំណូលបាន ៤០លានដុល្លារអាម៉េរិក

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៧.លោក Amitabh Bachchan  រកចំណូលបាន ៣៣.៥លានដុល្លារអាម៉េរិក។

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៨. លោក Salman Khan រកចំណូលបាន ៣៣.៥ លានដុល្លារអាម៉េរិក

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៩.លោក Akshay Kumar រកចំណូលបាន ៣២.៥លានដុល្លារអាម៉េរិក

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

១០. លោក Mark Wahlberg រកចំណូលបាន ៣២លានដុល្លារអាម៉េរិក ៕

តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

  • តារាប្រុស​ ១០ដួង ដែលរកចំណូល បានច្រើនជាងគេ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/30  Category:កំសាន្ត