ផ្ទុះសំណើច! តារាកំប្លែង អាម៉េរិក និយាយពី ចំណុចអាក្រក់ ដែលខ្លួនបានជួប ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

(បរទេស)៖ តារាកំប្លែងលោក Brian Regan  បាននិយាយពីចំណុចអាក្រក់ ដែលខ្លួនបានជួប ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ដែលធ្វើឲ្យ ទស្សនិកជនផ្ទុះសំណើច។

សូមប្រយ័ត្នថា បើសិនជាអ្នកទស្សនាវីដេអូកម្សាន្តនេះ សូមកុំផឹក ឬបរិភោគអ្វីឲ្យសោះ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យឈ្លក់ ចេញមកក្រៅវិញ ។
បញ្ជាក់ផងដែរថា Brian Regan  គឺជាតារាកំប្លែងអាម៉េរិក បច្ចុប្បន្នមានអាយុ ៥៨ឆ្នាំ  ។
ទស្សនាវីដេអូសំណើចរបស់លោកដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ផ្ទុះសំណើច! តារាកំប្លែង អាម៉េរិក និយាយពី ចំណុចអាក្រក់ ដែលខ្លួនបានជួប ជាមួយនឹង ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍