សង្គម​ស៊ីវិល​៖ ការ​ផ្អាក​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិល​មិញ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជា​អោយ​ផ្អាក​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​សិន ដើម្បី​ទុក​ពេល​អោយ​រដ្ឋាភិបាល​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ឡើង​វិញ​នូវ​នីតិ​វិធី និង​កម្រៃ​នៃ​ការ​បង់​សេវា​សាធារណៈ។ ការ​ផ្អាក​នេះ អាច​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ដែល​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​អោយ​អនុវត្ត​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៦។ នេះ​បើ​តាម​អង្គការ​សង្គម​​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​ ដែល​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍។