សភា​នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលា​ថ្នាក់​ជាតិ ស្តី​ពី​ច្បាប់​សហជីព ក្រោយ​ជំនួប​ក្រុម​ការងារ​ចម្រុះ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ សប្តាហ៍​ក្រោយ

ក្រុម​ការងារ​ចំពោះ​កិច្ច​រវាង​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នឹង​បើក​ជំនួប​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៤​មករា​ដើម​សប្តាហ៍។ ជា​ជំនួប​ដើម្បី​ពិភាក្សា​លើ​ចំណុច​ស្នើ​ទាំង​១៧​ចំណុច​របស់​សហជីព​ ដែល​ស្មើ​ប្រមាណ​ជិត​៣០​មាត្រា។ ហើយ​ក្រោយ​ជំនួប​នេះ គណបក្ស​ទាំង​ពីរ​នឹង​សម្រេច​ពី​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ស្តីពី​ច្បាប់​ដ៏​ចម្រូង​ចម្រាស់​នេះ។