ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥


ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

ជា​ទូទៅ​អ្នក​ដែល​ស្រលាញ់​ប្រភេទ​ម៉ូតូ​ធំ​តែង​តែ​សម្លឹង​ឃើញ​នូវ​សមត្ថភាព​នៃ​កម្លាំង​ម៉ាស៊ីន​ក៏​ដូច​ជា​រូប​រាង​ដ៏​ទាក់​ទាញ​របស់​ពួក​វា។​ ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ក្នុង​ឱកាស​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៥​ ដែល​ខិត​ចូល​មក​ដល់​មាន​ប្រភេទ​ម៉ូតូ​ធំ​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង​សិច​ស៊ី​ បំផុត​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ផង​ដែរ។​

 

១. MV Agusta Brutale 800 Dragster RR

ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

២. Ducati 1299 Panigale S

ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

៣. Ducati Diavel

ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

៤.  Aprilia RSV4

ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

៥. KTM Duke 390

ម៉ូតូ​ធំ​ដែល​មាន​រាង Sexy បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥

 

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ motot123