សន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាលាដំបូង ខេត្តរតនគិរី

រតនគិរី៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ សាលាដំបូងខេត្តរតនគិរី បានបើកសន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៥ ដែលអនុវត្តកន្លងមក លើកទិសដៅកន្លងបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។ អង្គសន្និបាតនេះប្រារព្ធធ្វើឡើង ក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តរតនគិរី ក្រោមវត្តមានលោក ញ៉ែម សំអឿន ធភិបាលរងខេត្ត លោកសួស ឡា ប្រធាន សាលាដំបូងខេត្ត និងលោក លាវ ស្រេង ព្រះរាជអាជ្ងាអមសាលាដំបូង ខេត្តរតនគិរី។អញ្ចើញ ចូលរួមក្នុងឪកាសនោះដែរ មានមន្រ្តីនគរបាល ខេត្ត ជាច្រើននាក់។

ប្រធានសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីលោក សួស ឡា មានប្រសាសន៏ក្នុងអង្គសន្និបាត នេះថា គឺធ្វើឡើងមានគោលដៅ ត្រួតពិនិត្យការងារ ឆ្នាំកន្លងទៅដើម្បីកំណត់បានភាពអសកម្ម ភាពខ្វះខាត ព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានា ហើយពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយ សមស្របនិងកំណត់ទិសដៅ អនុវត្តបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។

លោក សួស ឡា បន្តថា ក្រោយពីបញ្ចប់អង្គសន្និបាតនេះ គឺបានធ្វើឲ្យអស់លោក លោកស្រី ដែលចូលរួមបានយកចិត្តទុកដាក់ ស្វែងយល់រួមគ្នាយ៉ាងផុសផុល អំពីការលើកឡើងចំពោះបញ្ហាប្រឈម មួយចំនួនដែលបានធ្វើជាមួយគ្នាកន្លងមក ក៏នឹងត្រូវដោះស្រាយ រួមគ្នាក្នុងន័យសហការប្រកប ដោយភាតរភាពខ្ពស់។

គួរបញ្ជាក់ផងដែលថា ក្នុងអង្គសន្និបាតក្នុងព្រឹកនេះ ថ្ងៃ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ គណអធិបតិបានអនុញាតិមន្រ្ដីយុត្តិធម៍ ចោទសួរទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមឲ្យមន្រ្ដីយុត្តិធម៍ជួមប្រទះក្នុងពេលបំពេញការងារកន្លងកម ដើម្បីឲ្យស្ថាបន័ច្បាប់ជួយពន្យល់បន្ថែម ៕

សន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាលាដំបូង ខេត្តរតនគិរី

សន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាលាដំបូង ខេត្តរតនគិរី

សន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាលាដំបូង ខេត្តរតនគិរី

សន្និបាតបូកសរុប ការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ និង លើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៦ របស់សាលាដំបូង ខេត្តរតនគិរី