លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

ព្រះសីហនុ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ លោក ទៀ សុខា ប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្ត ព្រះសីហនុ ឆ្លៀតពេលបន្ទាប់ពីបានចែកអំណោយជូន ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ នៅស្រុកព្រៃនប់ បានទៅពិនិត្យផ្លូវបេតុង១ ខ្សែរដែលមាន បណ្តោយប្រវែង ១០២ម៉ែត្រ ទទឹងប្រវែង ៤ម៉ែត្រ និងកំរ៉ាស់ ០,១២ម៉ែត្រ ចូលសាលាវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង ស្ថិតក្នុងឃុំរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជាអំណោយរបស់ក្រុមចលនាយុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ សាខាខេត្តព្រះសីហនុ ។ តាមរយៈការចុះពិនិត្យ នេះឃើញថា ការដ្ឋានផ្លូវនេះសាងសង់ បានប្រមាណជា ៣០% ហើយ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងឱកាសចូលរួមសម្ពោធ រូបសំណាក់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិបតីភាពលោក ម៉ឹង ពន្លក ប្រធានចលនាយុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ លោកនាយកសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង បានស្នើសុំក្រុមចលនាយុវជនកម្ពុជា ក្រុម១៥៧ ជួយសាងសង់ផ្លូវបេតុង ១ខ្សែរដើម្បីជួយសំរួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ សិស្សានុសិស្សដោយសារក្នុង ទីធ្លាសាលាសុទ្ធសឹងជាដីក្រហម ដែលមានការលំបាកធ្វើដំណើរនាខែវស្សា ៕

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង

លោក ទៀ សុខា ប្រធានក្រុម១៥៧ ខេត្តព្រះសីហនុ ចុះពិនិត្យការដ្ឋានផ្លូវ បេតុងចូលវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្មាច់ដែង