ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បិទ អនុសំវច្ឆរ មហាសន្និបាត មន្រ្តីសង្ឃ ទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤

ភ្នំពេញ៖ លោកស្រី ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងទំនាក់ទំនង រដ្ឋសភា ព្រឹតទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុង ពិធីបិទអនុសំវច្ឆរ មហាសន្និបាត មន្រ្តីសង្ឃទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤ ស្ថិតសាលសន្និសីទចតុមុខ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បិទ អនុសំវច្ឆរ មហាសន្និបាត មន្រ្តីសង្ឃ ទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បិទ អនុសំវច្ឆរ មហាសន្និបាត មន្រ្តីសង្ឃ ទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន បិទ អនុសំវច្ឆរ មហាសន្និបាត មន្រ្តីសង្ឃ ទូទាំងប្រទេស លើកទី២៤