តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

​បន្ទាប់ពី​បានឃើញ​តារា​ប្រុស​ឆ្នើម​ទាំង​10​ហើយ ពិតជា​ចង់ឃើញ​តារា​ស្រី​ឆ្នើម​ទាំង​10​វិញ​ម្តងថា​តើ​មាន​តារា​ណាខ្លះ ហើយ​មាន​អ្នកគាំទ្រ​ប៉ុន្មាន​ភាគរយ​។ នេះ​គឺ​សុទ្ធតែជា​តារា​ស្រី​ដែល​ល្បី និង ស្រស់ស្អាត មាន​អ្នកខ្លះ​បាន​ឲ្យ​ពិន្ទុ​តួ​នៅក្នុង​ចិត្ត​របស់ខ្លួន​រួចទៅហើយ​។ ការដាក់​ពិន្ទុ​នេះ​គឺ​ធ្វើ​ដូច​តារា​ប្រុស​ឆ្នើម ដោយ​ឲ្យ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​តាម website, phone និង facebook ។​សូម​មើលថា តើ​មាន​តារា​ស្រី​ឆ្នើម​ណាខ្លះ​:

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

1. តារា​ឯក​ស្រី មិនដែល​រំលង​គឺ​នាង Aum ជា​តារា​លំដាប់​លេខ​1 បានទទួល 22.04% ដោយ​លោក Nadech បានទទួល​ត្រឹមតែ 16.44% ។​

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

2. នាង Yaya គឺជា​តារា​លំដាប់​លេខ​២ ដែល​បានទទួល 11.82% ប្រដេញ​តាម​ម្ចាស់​ចិត្ត​គឺ​លោក Nadech ដែលជា​មនុស្ស​យល់ចិត្ត​បំផុត​។​

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

3. នាង Chompoo បានទទួល 6.79% បាន​រីករាយ​តែម្នាក់ឯង នៅ​ថ្ងៃបុណ្យ​ណូអែល បន្ទាប់ពី​នាង​រៀបការ​ហើយ មិនដែល​ឃើញ​ស្វាមី​ទៅណា​ជាមួយ ភាគច្រើន​គឺមាន​នាង​តែម្នាក់ឯង​

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

4.​នាង Mai បន្ទាប់ពី​មានរឿង​ចំរូងចំរាស់ ដែល​ចង់​ធ្វើជា​តារា​ឯក​រា​ជ្រ ហើយ​មានមតិ​ជាច្រើន​បាន​រិះគន់​នាង ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​អាក្រក់​វា​នឹង​កន្លងផុត​នៅ​ឆ្នាំ​ចាស់ ហើយ​មាន​សំណាងល្អ​នៅ ឆ្នាំ​ថ្មី​។ នាង​បានទទួល 6.03%

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

5. នាង Ann បានទទួល 5.87% ជា​តារា​លំដាប់​ស្រី​ឆ្នើម ប៉ុន្តែ​ឥឡូវ​នាង​ក្លាយជា​អ្នកដឹកនាំ​រឿង

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

6. នាង Pancake ក៏​ទើប​តែមាន​បញ្ហា​អំពី​ការចាកចេញ​ពី​បុ​ស្តិ៏​លេខ​7 ហើយ​ត្រូវ​បានទទួល​5.80% ដែល​មិនសូវ​ខុសគ្នា រវាង​តារា​ប្រុស​ជើងចាស់ ដែល​សម្តែង​ជា​លោកប៉ា បានទទួល​5.86%

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

7. ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​៧​គឺ ជា​គូស្នេហ៍​របស់លោក Mark គឺ​នាង Kimberly ដែល​បានទទួល 4.27% ចំណាត់ថ្នាក់​ឆ្នាំនេះ គឺ​មិនមាន​លោក Mark ទេ​

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

8. នាង Min បានទទួល 3.43% ដែល​ភាគច្រើន អ្នកគាំទ្រ​ចង់​ឲ្យ​ស្រឡាញ់គ្នា​ជាមួយ​លោក Wei តែ​លោក Wei បែរជា​មានព​ត័​មាន​ជាមួយ​នាង Bella ទៅវិញ​។​

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

9. តារា​ម្តាយ​ដែល​នៅតែមាន​ការគាំទ្រ​ជាខ្លាំង​បានទទួល 3.05%

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

10. នាង Ploy បាន​ជាប់​លំដាប់ថ្នាក់​ទី​10 នៃ​តារា​ស្រី​ឆ្នើម​ដែល​បានទទួល​2.67%៕

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015

តារា​សម្តែង​ស្រី​ឆ្នើម​បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​2015