ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥


ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ភាពយន្ត​​ហូលីវូដ​​ធំ​ៗ​បាន​បញ្ចេញ​ភាពយន្ត​​ល្បីជា​ច្រើន ​ហើយ​សុទ្ធ​តែ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លាយ​។ តាម​គេហទំព័រ​ boxofficemojo ក្នុង​ចំណោម​ចំណាត់​ថ្នាក់​កំពូល​ភាពយន្ត​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ក្នុង​នោះ​​មាន​ភាពយន្ត​របស់​ផលិតកម្ម Disney ចំនួន​៤, ផលិតកម្ម Universal ចំនួន​៣​និង20th Century Fox ១, Lions Gate Entertainment១ និង​Sony ១។ តោះ​ទៅ​មើល​តារា​ភាពយន្ត​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុងនេះ៖

 

១០. ភាពយន្ត​​ស៊ើបអង្កេត​”Spectre “ ​របស់​ផលិត​កម្ម ​Sony រក​បាន ១៩៦ ៤៨៩ ៩៥៥ ដុល្លារ (បន្ត​បញ្ចាំង)​។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៩. ភាពយន្ត​​ “Cinderella (2015)” របស់​ផលិត​កម្ម Disney រក​បាន ២០១ ១៥១ ៣៥៣ ​ដុល្លារ។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៨. ភាពយន្ត​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ “The Martian” ​របស់​ផលិត​កម្ម Fox រក​បាន​ ២២៤ ៩៦៩ ៨៧១ ដុល្លារ(បន្ត​បញ្ចាំង)​។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៧. ភាពយន្ត​បែប​​សង្គ្រាម​វិទ្យាសាស្ត្រ “The Hunger Games: Mockingjay – Part 2” របស់​ផលិត​កម្ម LGF ​រក​បាន ២៦៥ ៨៨៥ ៨៤៨ដុល្លារ​(បន្ត​បញ្ចាំង)​។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៦. ភាពយន្ត​តុក្កតា​ “Minions” របស់​ផលិត​កម្ម​ Universal រក​បាន ៣៣៦ ០៤៥ ៧៧០ ដុល្លារ(បន្ត​បញ្ចាំង)​។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៥. ភាពយន្ត​ប្រណាំង​រថយន្ត “Furious 7” របស់​ផលិត​កម្ម​ Universal រក​បាន ៣៥៣ ០០៧ ២០២ ដុល្លារ។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៤. ភាពយន្ត​តុក្កតា “Inside out” របស់​ផលិត​កម្ម Disney ​រក​បាន ៣៥៦ ៤៦១ ៧១១ ដុល្លារ។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
៣. ​ ភាពយន្ត​​វីរបុរស​ “Avengers: Age of Ultron” របស់​ផលិត​កម្ម Disney ​រក​បាន​៤៥៩ ០០៥ ៨៦៨ ដុល្លារ(បន្ត​បញ្ចាំង)​។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
២. ភាពយន្ត​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ “Star Wars: The Force Awakens” របស់​ផលិត​កម្ម Disney ​រក​បាន ៥៧១ ៤២០ ៩៤៣ ដុល្លារ(បន្ត​បញ្ចាំង)​។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥
១. ភាពយន្ត​សួន​ដាវណូស័រ “Jurassic World” របស់​ផលិត​កម្ម​ Universal រក​បាន ៦៥២ ២៧០ ៦២៥ ដុល្លារ។

 

ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ទាំង​១០​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

 

ចំណូល​របស់​កំពូល​ភាពយន្ត​ទាំង​១០​នេះ​រក​បាន​ពី​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​តាម​រោងភាពយន្ត​នានា​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក៕

 

 

ចុចអាន ខ្សែ​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​ ដែល​មាន​ការ​ Download ​ខុស​ច្បាប់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖  boxofficemojo