មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង

មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង

អេនឌី និង​ស្រី​ស្អាត បេនីយុំាង បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចេញ​រូប​ថត​សិល្បៈ​លក្ខណៈ​សិចស៊ី​ជាមួយ​គ្នា​បន្ត​បន្ទាប់ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ ពួក​គេ​បញ្ចេញ​ឈុត​ចុង​ឆ្នាំ​២០១៥ ទៀត​ហើយ។

មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង

ដំបូង​ឡើយ​នៅ​តាំង​ពី​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី ដែល​គេ​ចាត់ ​តារា​ប្រុស​មហា​សំណាង​ដោយ​សារ​បាន​ថត​រូប​សិល្បៈ​កៀក​កើយ​ជាមួយ​តារា​ស្រី​ល្បី​ៗ និង​ស្អាត​ៗ ៥០-៦០​នាក់​នោះ បាន​បង្ហាញ​ដៃគូ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន គឺ​តារា​ស្រី​រាង​ស្រឡូន បេនីយុំាង ជា​មួយ​នឹង​ការ​ថត​រូប​សិល្បៈ​លើក​ដំបូង​ជាមួយ​គ្នា។

 

មក​ដល់​ពាក់​កណ្ដាល​ឆ្នាំ ពួក​គេ​បាន​បញ្ចេញ​ឈុត​សិចស៊ី​ថ្មី​មួយ​ទៀត ដោយ​ខាង​ស្រី​អស់​អាវ​ពី​ខ្លួន​រលីង។ ទោះ​យ៉ាង​នេះ​ក្ដី អេនឌី ប្រាប់​ថា មើល​ពី​ក្រោយ​អត់​ឃើញ​អាវ​មែន តែ​ពី​មុខ​មាន​ទេ។ “គេ​ដោះ​អាវ​មែន…ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​ខាង​មុខ គេ​មាន​អី​បាំង​ទេ​បង!”។ លុះ​មក​ដល់​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ តារា​ប្រុស​ស្រី​មួយ​គូ​នេះ បាន​បញ្ចេញ​ឈុត​ថ្មី​ទៀត ប៉ុន្តែ​ជា​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង មុន​លា​ឆ្នាំ​ចាស់​ផ្លាស់​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១៦។

 

ទោះ​យ៉ាង​នេះ​ក្ដី ភាគី​ខាង​ប្រុស​ប្រាប់​ថា ពួក​លោក​នៅ​មាន​គម្រោង​ថត​រូប​ស្វាគមន៍ ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១៦​ថែម​ទៀត។ យ៉ាង​ណា មុន​ដល់​ឈុត​ស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​ថ្មី ឥឡូវ​មើល​ឈុត​ប្រពៃណី​លា​ឆ្នាំ​ចាស់​របស់​ពួក​គេ​សិន…!

 

 អេនឌី បញ្ចេញ​ឈុត​កៀកកើយ បេនីយុំាង ថ្មី​ខាង​ស្រី​អស់​អាវ​រលីង​
មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង
មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង
មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង
មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង
មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង

មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង

 

រូបភាព៖ ផ្ដល់​ដោយ អេនឌី

 

អត្ថបទ៖ ទារិកា

មុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដងមុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដងមុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដងមុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដងមុន​លា​ឆ្នាំ ២០១៥ អេនឌី-បេនីយុំាង បញ្ចេញ​ឈុត​ប្រពៃណី​ម្ដង