តុ​លា​កា​រ​ឥ​ណ្ឌូ​នេ​ស៊ី​ បា​ន​ប​ដិ​សេ​ធ​ចំ​ពោះ​ប​ណ្ដឹ​ង​ រប​ស់​ក្រ​សួ​ង​ប​រិ​ស្ថា​ន​ប្រ​ឆំា​ង​នឹ​ង​ក្រុ​ម​ហ៊ុន​មួយ​ ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿ​ង​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​

តុលា​កា​រឥ​ណ្ឌូ​នេ​ស៊ី បា​ន​ប​ដិ​សេ​ធ​ចំ​ពោះ​ប​ណ្ដឹ​ង រប​ស់​ក្រ​សួ​ង​ប​រិ​ស្ថា​ន ដែ​ល​បា​ន​ប្ដឹ​ង​ទា​ម​ទា​រ​សំ​ណ​ង​ ជា ផល ប្រ​យោ​ជ​ន៍​រួម​​ជាង ៥៦៥ លា​ន​ដុ​ល្លា​​ពី​ក្រុ​ម ហ៊ុ​​ន​មួ​យ​មា​ន​ឈ្មោះ​ថា ភី​ធី ប៊ូ​មី ម៉េ​កា ហ៊ី​ចោវ (PT Bumi Mekar Hijau) ជុំ​វិ​ញសំ​ណុំ​រឿ​ង ភ្លើ​ង​ឆេះ​ព្រៃ​។ អា​ជ្ញា​ធ​រ​ឥ​ណ្ឌូ​នេ​ស៊ី បា​ន​ចោ​ទ ប្រ​កា​ន់​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន មួ​យ​នេះ​ថា​មា​ន​ចេ​ត​នា​ដុ​ត​ព្រៃ​ ដើ​ម្បី​យ​ក​ដី​ដំា​ដុះ ។ ជុំវិញសំណុំរឿងនេះដែរ ប្រធាន នាយកដ្ឋានផ្នែកច្បាប់នៃក្រសួងបរិស្ថាន ឥណ្ឌូនេស៊ី លោក  រ៉ាស៊ីយ៉ូ រីតហូសានី បា​ន​និ​យា​យ​ថា​ «កា​រ​ស​ម្រេ​ច​ចិ​ត្ត​បែ​ប​នេះ​រ​ប​ស់​តុ​លា​កា​រ គឺ​ផ្ទុ​យ​ពី​ឆ​ន្ទៈ​រ​ប​ស់ ប្រ​ជាជ​ន​ឥ​ណ្ឌូ​នេ​ស៊ី ព្រោះ​ថា​មាន​ម​នុ​ស្ស​ជា​ ច្រើ​ន​នា​ក់​បា​ន​ទ​ទួល​រ​ង​ផ​ល​ប៉ះ​ពា​ល់​ពី​ភ្លើ​ង​ឆេះ​ព្រៃ​។ ជា​ង​នេះ​ទៅ​ទៀ​ត នៅ​ក្នុ​ង​អំ​ឡុង​ពេ​ល​ស​វ​នា​កា​រ​​យើ​​ង​បា​ន បង្ហា​ញ​ពី​អង្គ​ហេ​តុ ជា​ច្រើ​ន ដែល​បញ្ជា​ក់ ពី​មូ​ល​ហេ​តុ​នៃ​ភ្លើ​ង​ឆេះ​ព្រៃ និ​ង អា​ច​បញ្ជា​ក់​បា​ន​ថា​ ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​មួយ​នេះ​មិ​ន​មា​ន​ ប​រិ​ក្ខា​រ​គ្រ​ប់​គ្រា​ន់ ដើ​ម្បី​ប្រ​ឈ​ម​មុខ​នឹ​ង​ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​។ សូមបញ្ជាក់ថា បើយោងតាមការវាយតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នំា ២០១៥ នេះមានព្រៃ […]