រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ជាមួយនឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី AKP

ភ្នំពេញ: លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន បាន​ជួបជុំ​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី​នៃ​ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន​កម្ពុជា AKP ដើម្បី​អបអរសាទរ ឆ្លង​ឆ្នាំ​២០១៥ ឈានចូល​ឆ្នាំ​២០១៦ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន AKP ស្ថិតក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​។ ការជួបជុំ​នេះ គឺជា​ការលើកទឹកចិត្ត​ដល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី AKP ដែល​បាន​ប្រឹងប្រែង​បម្រើ​ការងារ នៅ​ឆ្នាំ​ចាស់ ហើយ​ត្រូវ​ប្រឹងប្រែង​បម្រើ​ការងារ​រដ្ឋ នៅ​ឆ្នាំ​ថ្មី​បន្តទៀត​៕

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ជាមួយនឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី AKP

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ជាមួយនឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី AKP

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ជាមួយនឹង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រី AKP