ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី


ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

ឪពុក​ម្ដាយ​គ្រប់​រូប​តែង​ស្រឡាញ់​ថ្នាក់​ថ្នម​​កូន​ៗ ប្រៀប​ដូច​កែវ​ភ្នែក​ទាំង​គូ​របស់​លោក។ លោក​ទាំង​ពីរ​តែង​សណ្តោស​ប្រណី​ បើ​ទោះ​បី​ជា​ពេល​ខ្លះ​កូន​ៗ​ធ្វើ​ខុស​ឆ្គង​ក៏​ដោយ។

 

ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី
 

 
ការ​ចិញ្ចឹម​មើល​ថែ​បី​បាច់​កូន​ៗ​ ពេល​​​ខ្លះ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ស្រួល​នោះ​ទេ។ កូន​​ៗ​ខ្លះ​រពឹស ហើយ​រហូត​ពេល​ខ្លះ​គឺ​ទាម​ទារ​ទាល់​​តែ​បាន​ តាម​ចិត្ត​របស់​ពួក​គេ។ ទិដ្ឋភាព​មួយ​ចំនួន​ បាន​បង្ហាញ​ពី​​​ពេល​វេលា​មួយ​ ដែល​ឪពុក​​នៅ​ជា​មួយ កូន​ស្រី និង​ត្រូវ​មើល​ថែ​ពួក​គេ ប៉ុន្តែ​​កូន​ៗ​ទាំង​នោះ​រពឹស និង​​​ទាមទារ​​ ចង់​​តុប​តែង​ខ្លួន​​​ ឲ្យ​ប៉ា​របស់​ពួក​គេ។ ទស្សនា​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ទៅ​មើល​​​​ស្នាដៃកូន​ស្រី​តុប​តែង​ខ្លួន​​ឲ្យ​​ប៉ា​​ប៉ា​ស្វាគមន៍​​ឆ្នាំ​ថ្មី

 
ចុចអាន៖ រូបភាព​បែប​កំប្លែង​ នៃ​ការ​មើល​​ថែ​កូន​ រវាង​ឪពុក​និង​ម្ដាយ
 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ boredpanda​​