ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

កោះកុង : លោក សុវណ្ណ ប៊ុនធឿន ប្រធានស្នាក់ការ ប្រចាំមាត់ច្រក អន្តរជាតិចាំយាម ខេត្តកោះកុង នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ បានដឹកនាំមន្រ្តីនៅក្រោមឱវាទ និងមានការចូលរួម ពីស្ថាប័នផ្សេងទៀត ដែលមានស្នាក់ ការប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ធ្វើអនាម័យបរិស្ថាន និងដើម្បីកែលំអរចំណុច (ស) ឲ្យមាន សោភ័ណ្ឌភាព កាន់តែល្អ នៅក្នុងការចុះធ្វើបរិស្ថានអនាម័យថ្ងៃនេះ ដោយមានការចូលរួមពីភាគីថៃផងដែរ។

 ចំណែកខាងភាគីថៃក្រោយការដឹងនាំចុះធ្វើអនាម័យ ដោយនាវាទោលោក ឆៃឡាត់ ខាំភីរម្យ មេបញ្ជាក់ការ១៨២ ប្រចាំការនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា ថៃ ។

 លោក សុវណ្ណ ប៊ុនធឿន ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមបានមានប្រសាសន៏ឲ្យដឹងថា  ការធ្វើបរិស្ថានថ្ងៃនេះ គឺសំដៅទៅលើ៣ចំណុចសំខាន់ៗ៖ ១- សម្អាតបរិស្ថានរួមគ្នាជាមួយភាគីថៃ នៅចំណុច០(ចំណុច ស )។ ២- ក្នុង គោលបំណងសម្អាតបរិស្ថាត នៅតាមមាត់ច្រកនិមួយឲ្យបានក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិ ចូលមកកំសាន្ត ប្រទេស នីមួយៗ ។ ៣- សម្ថតិកិច្ចទាំងទ្វេរភាគី ត្រូវរួមគ្នាធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុចនេះជាប្រចាំក្នុង១ខែម្តង។ លោក សុវណ្ណ ប៊ុនធឿន បានបន្តថា ការធ្វើបរិស្ថានថ្ងៃនេះ និងរួសហការជាមួយភាគីថៃ នេះលោកមានការ សោមន្សរីរករាយ ក្រៃលែងដោយមានភាគីថៃ បានចុះប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយ ក្នុងការបោសសំអាត់នៅចំណុច ស ។ហើយទីតាំងនេះ ជាកន្លែងឆ្លងកានរវាងភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិពីប្រទេសកម្ពុជាចូលប្រទសថៃពីប្រទេសថៃចូលកម្ពុជា ហើយការ សំអាតថ្ងៃនេះគឺក៍ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរមានការចាប់អារម្មណ៏ពីសណ្តាប់ធ្នាប់ផង។

លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏សុំឲ្យភាគីថៃ មានការចូលរួមបោសសំអាត១ខែម្តងជាកម្ពុជាផងដែរ ហើយនេះ សបញ្ជាក់ ឲ្យឃើញថាប្រទេសទាំង២ចេះសាមគ្គីគ្នារាប់អានគ្នាទៅវិញ ទៅមកនិងគោលបំណង អបអរសាទឆ្នាំថ្មី ២០១៦ផងដែរ ៕

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)

ប្រធានច្រកទ្វារអន្តរជាតិ ចាំយាមរួមសហការ ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថៃ ធ្វើបរិស្ថាននៅចំណុច (ស)