បា​តុ​ភូ​ត អ៊ែ​ល នី​ណូ (El Nino) បា​ន​ធ្វើ​ឱ្យ​អា​កា​ស​ធា​តុ​នៅ​ក្នុ​ង​តំ​ប​ន់​ប៉ូ​ល ខា​ង​ជើ​ង​មា​ន​កា​រ​ប្រែ​ប្រួ​ល​

អា​កាស​ធា​តុ​នៅ​ក្នុ​ង​ពេ​ល​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​កា​ន់​តែ​ក្ដៅ​មែ​ន​ទែ​ន​ហើ​យ ព្រោះ​ថា​សូ​ម្បី​តែ​តំ​ប​ន់​ប៉ូ​ល​ខា​ង​ជើ​ង​ ដែល​ជា​ធ​ម្ម​តា​​នៅ ក្នុ​ង​រ​ដូវ​ងា​រ​មា​ន​សី​តុ​ណ្ហ​ភា​ព​ក្រោ​ម ២០ អ​ង្សា​សេ​ បែ​រ​ជា​មា​ន​សី​តុ​ណ្ហ​ភា​ព​ នៅ​ច​ន្លោះ ០ ទៅ ២ អ​ង្សា​សេ​កា​ល​ពី​ថ្ងៃ ពុធ ម្សិ​ល​មិ​ញ​នេះ​។ ស្ថានភាពបែប នេះត្រូវ បានក្រុម អ្នកឧតុនិយម ឱ្យដឹងថាគឺបណ្ដាលមកបាតុភូត អ៊ែល នីណូ (El Nino) ជាបាតុភូតកើន ឡើងកម្ដៅ មួយ ដែលបង្ករផលប៉ះពាលដល់ចរន្តទឹកសមុទ្រ និង ប​រិ​យា​កា​ស​រ​វា​ង​ប៉ូ​ល​ទំា​ង​ពី​រ​ និ​ង តំ​ប​ន់​អេ​ក្វា​ទ័​រ ។ អ្នកឧតុនិយមជាតិដាណឺម៉ាកម្នាក់ លោក  ជេស្ពឺ ថែលហ្គាត (Jesper Theilgaard) បាននិយាយ ថា កម្ដៅ​ប​រិ​យា​កា​ស​បា​ន​កើ​ន​ឡើ​ន​ចា​ប់​ពី​ភា​គ​ខា​ង​ជើ​ង រហូ​ត​ដ​ល់​តំ​ប​ន់​ស្ពី​ត​ស្បឺ​ហ្គិ​ន (Spitsber gen) និ​ង​ បន្ទា​ប់​ម​ក​ទៀ​ត​ក​ម្ដៅ ប​រិ​យា​កា​ស​នេះ​បា​ន​ឆ្ល​ង​កា​ត់​ជុំ​វិ​ញ​តំ​ប​ន់ ហ្គ្រី​ន​លែ​ន (Green land) តា​ម​ភា​គ​ខា​ង​ជើ​ង​រ​ហូ​ត មក​ដ​ល់​តំ​ប​ន់​ប៉ូ​ល​ខា​ង​ជើ​ង។ ចំ​ណែកឯ សាស្រ្តាចារ្យ មកពី […]

  • បា​តុ​ភូ​ត អ៊ែ​ល នី​ណូ (El Nino) បា​ន​ធ្វើ​ឱ្យ​អា​កា​ស​ធា​តុ​នៅ​ក្នុ​ង​តំ​ប​ន់​ប៉ូ​ល ខា​ង​ជើ​ង​មា​ន​កា​រ​ប្រែ​ប្រួ​ល​已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/31  Category:​អន្តរជាតិ