ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ

សៀមរាប៖ នៅ​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ទៀត​នេះ ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ២០១៦ នឹង​ឈាន​មកដល់​ហើយ។ សម្រាប់​ទីក្រុង​សៀមរាប មិន​ខុសពី​គោលដៅ​ទិស​ទេសចរណ៍ផ្សេងៗទៀត​ដែរ គឺ​បានរៀបចំ​កន្លែង​មួយចំនួន សម្រាប់​ប្រារព្ធ​ពិធី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ចាស់​ចូលឆ្នាំថ្មី។ នៅ​តំបន់​ផាប់​ស្ទ្រី​ត (PUB STREET) ដែលជា​ចំណុច​សំខាន់​សម្រាប់​រៀបចំ​កម្ម​វិធី​រាប់​ថយក្រោយ​នោះ ក៏បាន​ត្រៀមខ្លួន​ជាស្រេច​ហើយ​ដែរ សម្រាប់​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសច​រ​នៅ​រាត្រី​នេះ។

អ្វីដែល​គេ​ចាប់អារម្មណ៍​នៅ​តំបន់​ផាប់​ស្ទ្រី​ត គឺ​ការតុបតែង​ឆាក និង​ផ្ទាំង​ប៉ាណូ ដើម្បី​អបអរ​បុណ្យ​ឆ្លង​ឆ្នាំ​នោះ ភ្ជាប់​ដោយ​គ្រឿង​ស្រវឹង សឹង​ពេញ​តំបន់​នោះ​ទៅហើយ។ សម្រាប់​ភ្ញៀវទេសចរ​វិញ នៅ​រសៀល​ម៉ោង ២នេះ គេ​សង្កេតឃើញ​មាន​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​មួយចំនួន បានចាប់ផ្តើម​ចរាចរណ៍​នៅតាម​ដងផ្លូវ​ហើយ ពិសេស​គឺ​តំបន់​ផាប់​ស្ទ្រី​ត​តែម្តង។

សូម​ទស្សនា​រូបភាព​នៅ​តំបន់​ផាប់​ស្ទ្រី​ត ដែល​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​យើង បាន​ផ្តិត​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ។ 
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ
ផាប់​ស្ទ្រី​ត​ត្រៀម​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជាមួយនឹង​ផ្ទាំង​ស្រា​បៀរ​ចម្រុះ