ឈ្មោះ​ក្មេង​បរទេស​ដ៏​ពេញនិយម​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

​តើ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ឈ្មោះ​បរទេស​ណាខ្លះ​ដែល​គ​ចូលចិត្ត​ដាក់​ឲ្យ​កូនប្រុស​ស្រី​នោះ ? គេហទំព័រ Nameberry បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ដ៏​ពេញនិយម​សម្រាប់​ឆ្នាំនេះ ដោយ​សង្កេត​លើ​ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​ចុច​មើល​ឈ្មោះ​នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់ខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេល ៦ ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ​។ យើង​នឹង​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​កូនប្រុស​ស្រី​នោះ​ទាំងអស់​ចំនួន ២០ ដល់​លោកអ្នក​ដូចខាងក្រោម ៖

​ឈ្មោះ​កូនស្រី​    ​    ​    ​    ​    ​
1.​    ​Alaia
2.​    ​Alessia
3.​    ​Alina
4.​    ​Alivia
5.​    ​Asha
6.​    ​Aveline
7.​    ​Bea
8.​    ​Betty
9.​    ​Brooke
10.​    ​Bryony
11.​    ​Camila
12.​    ​Eira
13.​    ​Eleanora
14.​    ​Ellen
15.​    ​Estelle
16.​    ​Isobel
17.​    ​Kalila
18.​    ​Marin
19.​    ​Pandora
20.​    ​Vanessa

​ឈ្មោះ​កូនប្រុស​

1.​    ​Adam
2.​    ​Ash
3.​    ​Booker
4.​    ​Brecken
5.​    ​Calvin
6.​    ​Chester
7.​    ​Cole
8.​    ​Colton
9.​    ​Ellis
10.​    ​Evan
11.​    ​Greyson
12.​    ​Hudson
13.​    ​Jameson
14.​    ​Kellen
15.​    ​Landry
16.​    ​Leon
17.​    ​Marius
18.​    ​Owen
19.​    ​Paxton
20.​    ​Reuben


  • ឈ្មោះ​ក្មេង​បរទេស​ដ៏​ពេញនិយម​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/31  Category:ក្នុងស្រុក
Tags: