មន្រ្តីសន្តិសុខ

Company

GL Finance PLC   

type

Others

Industry

Banking & Finance

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Security guard/Driver/Maid

Hiring

3

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-14-2015

Closing Date

Jan-12-2016
  • ដើរល្បាតបរិវេណក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារ និងត្រួតពិនិត្យមើលការចេញចូលក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ហើយត្រូវបា្រកដថាទ្វារ, បង្អួច និងច្រកចូលគឺមានសុវត្តិភាព។
• ត្រួតពិនិត្យ និងចុះបញ្ជីរាល់បុគ្គលិក ឬក៏ភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលចេញចូលក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារអំពើរចោរកម្ម។
• ត្រួតពិនិត្យកាបូបដាក់អ៊ីវ៉ាន់របស់បុគ្គលិកដើម្បីការពារក្នុងករណីមានលាក់ ឧបករណ័ហាមឃាត់ពេលដើរចេញចូលបរិវេណក្រុមហ៊ុន។
• ជួយសំរួលរាល់ការងារដែលថ្នាក់ដឹងនាំ និងភ្ញៀវពឹងអោយជួយ។
• ពិនិត្យពិច័យ និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន។ ហើយនិងឃ្លាំងដាក់អ៊ីវ៉ាន់ដើម្បីប្រាកដថាវាមានសុវត្តិភាពនិងការការពារ។
• ត្រូវបា្រកដថាបរិវេណក្រុមហ៊ុន និងឃ្លាំងដាក់អ៊ីវ៉ាន់ត្រូវស្អាត និងមានរបៀប។
• ត្រួតពិនិត្យ, ចុះបញ្ជី និងរៀបចំបុគ្គលិកសន្តិសុខដែលក្រុមហ៊ុនជួលពីក្រៅ។

  • យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានបទពិសោធន័ខាងសន្តិសុខចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ។
• ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារ, មានភាពស្មោះត្រង់, ចេះធ្វើការងារជាក្រុម និងមានទំនាក់ទំនងល្អ។
• ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។
• ត្រូវមានសុខភាពល្អ និងស្វាហាប់។
• ត្រូវមានរូបសម្បត្តិល្អ។
• បើអាចនិយាយភាសារអង់គ្លេសបានគឺមានអថិភាព។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Nat Bunra

Phone

087 278 222/ 090 9999 72

Email

[email protected]

Website

http://www.gl-f.com

Address

No.270-274, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.