មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​៖ ពលរដ្ឋ​ខ្ទង់​រាប់ម៉ឺន​នាក់​កំពុង​ប្រជ្រៀត​គ្នា​ចូលទៅ​កាន់​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល ជាទី​កន្លែង​ដែល​អាជ្ញាធរខេត្ត​ព្រះសីហនុ រៀបចំ​ធ្វើ​ពិធី Countdown ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦ ។ គិត​ត្រឹម​ម៉ោង​៨​យប់​នេះ មនុស្ស​នៅតែ​បន្ត​សម្រុក​ទៅកាន់​កន្លែង​ប្រារព្ធ​ពិធី ខណៈ​ច្រកចូល​មួយចំនួន​ត្រូវបាន​បិទ​។ ដោយសារតែ មនុស្ស​ភាគច្រើនបំផុត​នឹង​នៅ​បន្ត​រហូតដល់​ម៉ោង​១២​យប់ គេ​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាងខ្លាំង​ពី​ការកកស្ទះ​ចរាចរណ៍​ដែល​អាច​អូសបន្លាយ​រាប់​ម៉ោង​។​

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ដូចខាងក្រោម​៖

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​

មនុស្ស​រាប់ម៉ឺន​នាក់​សំរុក​ទៅ Countdown នៅ​ឆ្នេរ​អូរ​ឈើទាល​