ឆ្លងឆ្នាំ៖ ចរាចរណ៍​កំពុងមាន​ការកកស្ទះខ្លាំងក្នុងរាជ​ធានីភ្នំពេញ

ចរាចរណ៍​កំពុងមាន​ស្ថានភាព​ណែនណាន់​តាន់​តាប់​ក្នុងរាជ​ធានីភ្នំពេញ ជាពិសេស​តំបន់មាត់​ទន្លេ។ ចំណុចដែល​កក​ស្ទះ​ខ្លាំងគឺពី​ចំណុច​វិមានឯក​រាជ្យទៅ​កោះពេជ្រ ដោយ​មនុស្ស​សម្រុកនាំគ្នា​រង់​ចាំ​ធ្វើពិធី Countdown អបអរ​ឆ្នាំ​សកល ២០១៦ នា​រាត្រីនេះ។

ឆ្លងឆ្នាំ៖ ចរាចរណ៍​កំពុងមាន​ការកកស្ទះខ្លាំងក្នុងរាជ​ធានីភ្នំពេញ