ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​

​ក្រុងព្រះសីហនុ​៖ ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន ការបាញ់​កាំជ្រួច​អបអរ​ឆ្នាំ​ថ្មី ពលរដ្ឋ​បាន​សម្រុក​ទិញ​គោម ដើម្បី​អុជ​បង្ហោះ សុំ​សេចក្តីសុខ​នៅក្នុង​គ្រួសារ និង​មនុស្ស​គ្រប់រូប​។

​គោម​មួយ​ត្រូវបាន​លក់​ក្នុងតម្លៃ​១០០០០​រៀល​។ មនុស្សម្នា​បាន​ទិញ​គោម​អុជ​បង្ហោះ​ទៅលើ​មេខ​ខ្មៅ​ងងឹត ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​មើលទៅ​ដូច​ផ្កាយ​កំពុង​រះ​អ៊ីចឹង​ដែរ​៕​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​

ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​


  • ឆ្លង​ឆ្នាំ​៖ គោម​រាប់ពាន់​ត្រូវបាន​បាន​អុជ​បង្ហោះ ដើម្បី​សេចក្តីសុខ នៅ​អូ​ឈើទាល​已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/12/31  Category:ក្នុងស្រុក