មេជាងម៉ូតូ300$up

Company

អង្គការធនធានមនុស្សអាស៊ាន (​ ASeanHR Organization​​)   

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician

Hiring

Industry

NGO/Charity/Social Services

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

25 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-22-2015

Closing Date

Jan-21-2016
  +Job Requirements
-មានបទពិសោធន៍ធ្វើជាងម៉ូតូយ៉ាងតិច៣ឆ្នាំឡើង
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR1

Phone

093 (700 615/ 700 616/ 700 617/ 700 618/ 700 619)

Email

aseanhro@gmail.com

Website

Address

#18A,St. 371, ជិតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យច្រកចូលផ្លូវជាប់ហាងគុយទាវពន្លឺរស្មី