ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​


ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ទី​ក្រុង​តៃប៉ិ របស់​តៃវ៉ាន់

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

Marina Bay នៅ​សិង្ហបុរី

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

កំពង់​ផែ​ក្រុង​ស៊ីដនី ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ទីក្រុង​តូក្យូ ប្រទេស​ជប៉ុន

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

អគារ​ភ្លោះ Petronas ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

វត្ត Shwedagon នៅ​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​ នៅ​សិង្ហបុរី

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ទីក្រុង​ឌុយបៃ

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

 

ទីក្រុង​ឡុងដុង ប្រទេស​អង់គ្លេស

 

ទិដ្ឋភាព​អស្ចារ្យ​ពី​ការ​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ឆ្លងឆ្នាំ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក យប់មិញ​

ទស្សនាវីដេអូ៖

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ Senatus, Telegraph