ទូរស័ព្ទ​អាយុ ៨០០ ឆ្នាំ​បង្ហាញខ្លួន​ថ្មីៗ​នេះ ?​ (មានវីដេអូ)

កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ អ្នក​បុរាណ​វិទូ​មួយក្រុម​បាន​រកឃើញ​វត្ថុ​បុរាណ​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង Salzburg ប្រទេស Austria បន្ទាប់ពី​ពួកគេ​បាន​ជីកដី​មួយកន្លែង​ក្នុង​តំបន់​នោះ ។ វត្ថុ​បុរាណ​ដ៏​ពិសេស​នេះ​ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា វា​មាន​រាងរៅ​ដូច​ស្ទើរតែ​ដូច​បេះបិទ​នឹង​ទូរស័ព្ទ​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន ហើយ​វា​មាន​អាយុកាល​ដ៏​ទៅ ៨០០ ឆ្នាំ​មកហើយ ។ ចង់ដឹង​ច្បាស់ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម ​(​ប្រភព ៖ ថា​ម​ហ្គី​ន​) ថា​វរិ​ទ្ធ

ទូរស័ព្ទ​អាយុ ៨០០ ឆ្នាំ​បង្ហាញខ្លួន​ថ្មីៗ​នេះ ?​ (មានវីដេអូ)

ទូរស័ព្ទ​អាយុ ៨០០ ឆ្នាំ​បង្ហាញខ្លួន​ថ្មីៗ​នេះ ?​ (មានវីដេអូ)