តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

ភាពយន្ត​ដ៏​ល្បី​ចេញ​បញ្ចាំង​កាលពី ២៥ ឆ្នាំមុន ស្តីពី​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​ឪពុកម្តាយ​ភ្លេច ទុក​នៅផ្ទះ​ម្នាក់ឯង​ក្នុងអំឡុងពេល​បុណ្យ​ណូអែល មាន​ភាព​ឆ្លាត​វៃ​ដើម្បី​ការពារ​ផ្ទះ​ពី​ចោរ​ដ៏​សាហាវ «Home Alone» នៅតែ​ដិតដាម​ក្នុង​អារម្មណ៍​មនុស្ស​ជាច្រើន​ជុំវិញ​ពិភពលោក ។

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

យ៉ាងណាក្តី មកទល់​សព្វថ្ងៃ​តួអង្គ​ក្នុង​រឿង​ដ៏​ល្បី​នេះ​មានការ​ផ្លាស់ប្តូរ​យ៉ាងច្រើន​ស្ទើរតែ​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ ហើយ​ចង់ដឹង​ច្បាស់ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម ៖
​ថា​វរិ​ទ្ធ​

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?

តួអង្គ​រឿង Home Alone ប្រែប្រួល​យ៉ាងណាខ្លះ ?