ព្រឹត្តការណ៍ ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងខេត្តកំពត

កំពត៖ បុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ២០១៦ ដោយឡែកខេត្តកំពត សាធារណៈជន,ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមក
ចូលរួម កម្សាន្តលេង មានចំនួន ៩៦១៧នាក់ មានការ កើនឡើងជិតពាក់កណ្តាល បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុណ្យឆ្លង
ឆ្នាំសកល ២០១៥ នេះបើយោងតាមសំដី លោកសយ ស៊ីណុល ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត។ រីឯគ្រោះថ្នាក់
ចរាចរ បានកើតឡើង ចំនួន២លើក បណ្តាលឲ្យរបួសធ្ងន់ ៧នាក់,ស្រី២នាក់ និងរបួសស្រាល ជាបុរស២នាក់ នេះ
បើយោងតាមសំដីរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុក នៃការិយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកខេត្ត។

ចំណែកតម្លៃ ម្ហូបអាហារ,កន្លែងជួល និងកន្លែងស្នាក់នៅនានា គឺ មានការតំឡើង ថ្លៃទៅតាមដោយកន្លែងនីមួយៗ៕

ព្រឹត្តការណ៍ ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងខេត្តកំពត

ព្រឹត្តការណ៍ ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងខេត្តកំពត

ព្រឹត្តការណ៍ ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងខេត្តកំពត

ព្រឹត្តការណ៍ ថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងខេត្តកំពត