អង្គភាព​សួនច្បារ ដាំ ជួស និង​ថែទាំ​ផ្កា​ចម្រុះ​នៅ​សួនច្បារ​ក្តាន់​ពីរ និង​សួន​រង្វង់​មូល​កាំ​កូ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០-៣១​ ​ធ្នូ ​​២០១៥ អង្គភាព​សួនច្បារ ​និង​រុក្ខជាតិ​នៃ​មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី បាន​ដាំ​ជួស​ថែទាំ​ផ្កា​ចម្រុះ​នៅ​សួនច្បារ​ក្តាន់​ពីរ និង​សួនច្បារ​រង្វង់​មូល​កាំ​កូ​៕