ជំនួយការរដ្ឋបាល 1 នាក់ ភេទ ប្រុស (ប្រញាប់)

Company

PSC COMPUTER   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Accounting

Hiring

1

Industry

Accounting/Audit/Tax Services

Salary

Negotiable

Qualification

Associate's Degree

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-08-2015

Closing Date

Jan-06-2016
  - ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel
- រៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល
- ចេះបើកឡាន និងមានប័ណ្ឌបើកបរ
- មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ អត់ធ្មត់ នឹងការងារគ្រប់កាលៈទេសៈ
- ចេះភាសារអង់គ្លេស
  - រៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល
- ចេះបើកឡាន និងមានប័ណ្ឌបើកបរ
- មានភាពស្មោះត្រង់ តស៊ូ អត់ធ្មត់ នឹងការងារគ្រប់កាលៈទេសៈ
- ចេះភាសារអង់គ្លេស
- ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel
- យ៉ាងហោចណាស់រៀនចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
- ចេះធើ្វការងារជាក្រុមនិងយោគយល់គា្ន

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមយកប្រវតិ្តរូបសង្ខេប (C.V) មកដាក់ដោយផា្ទល់នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ PSC Computer ដែលមានអាសយដា្ឋន ផ្លូវកែវជា លេខ 184 សង្កាត់បឹងរាំង ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភំ្នពេញ ឬ តាមរយះ សារអេឡិចត្រូនិច [email protected]

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Kosal

Phone

023 9999 92

Email

[email protected]

Website

http://www.psccomputer.com.kh

Address

PSC COMPUTER Head office : Building N° 220B, Street 184( KeoChea ) Boeung Raing Commune, Daun Penh District, Phnom Penh Next to Alliance Francaise Cambodge in front of Puthisastra University .