អគ្គលេខាធិកា​គ.ជ.ប​ថ្មី នឹង​បង្ហាញ​មុខ​នៅ​មុន​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​នេះ

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះឆ្នោត​(គ.ជ.ប) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ធ្នូ បាន​សរុប​ចំនួន​បេក្ខជន​តំណែង​ជា​អគ្គលេខាធិការ និង​អគ្គលេខាធិការ​រង​ដែល​បាន​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​បាន​ត្រឹមត្រូវ គឺ​បេក្ខជន​តំណែង​ជា​អគ្គលេខាធិការ​មាន​ចំនួន​១២​នាក់ និង​អគ្គលេខាធិការ​រង​មាន​ចំនួន​៧៤​នាក់។ ទោះ​បី​ពេល​នេះ បេក្ខជន​ទាំង​អស់​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ជ្រើសរើស​បន្ត​ក្តី ប៉ុន្តែ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គ.ជ.ប​លើក​ឡើង​ថា បេក្ខជន​ចុង​ក្រោយ អាច​នឹង​បង្ហាញ​មុខ​នៅ​មុន​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​នេះ។