នារី​ម្នា​ក់បាន​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ទៅលេង​មិត្ត​ប្រុស​ដល់ផ្ទះ​ ​

ស្រី​ស្អាត​វ័យ ២៧ ឆ្នាំ​មួយរូប​បាន​ទៅ​ជួប​មិត្ត​ប្រុស​ថ្មី​នៅ​តំបន់ Gants Hill ក្រុង Essex ប៉ុន្តែ​បាន​បាត់​ខ្លួន តាំងពី​ពេលនោះ មិនទាន់​ឃើញ​ត្រឡប់មកវិញ​ឡើយ ។​​គេ​បានដឹងថា នារី​បាត់​ខ្លួន​ខាងលើ​មាន​ឈ្មោះថា Lauren Argent បាន​ចាក​ចេញពីផ្ទះ​នៅ Romford ដើម្បី​ទៅ​ជួប​មិត្ត​ប្រុស​ថ្មី​របស់ខ្លួន​នៅ Essex ហើយ​នាង​ក៏បាន​ណាត់​ជីដូន​របស់​នាង​ថា នាង​នឹង​ទៅលេង​គាត់ បន្ទាប់ពី​ជួប​មិត្ត​ប្រុស​នាង​ហើយ តែ​ជីដូន​នាង​មិន​បានឃើញ​នាង​ទៅតាម​ពាក្យសន្យា​ឡើយ ។

នារី​ម្នា​ក់បាន​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ទៅលេង​មិត្ត​ប្រុស​ដល់ផ្ទះ​ ​

រឿងរ៉ាវ​នេះ​បានធ្វើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ដែនដី សមត្ថកិច្ច ក៏ដូចជា​ក្រុមគ្រួសារ​នាង​ផ្ទាល់​កំពុងតែ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​របស់​នាង​យ៉ាងខ្លាំង ហើយ​ក៏បាន​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​នេះ​ទៅ​គ្រប់ទិសទី​ក្នុង​តំបន់​ជិតៗ​នោះ​ដើម្បី​ឆាប់​បាន​រកឃើញ​នាង ៕
​ថា​វរិ​ទ្ធ (​ប្រភព ៖ មី​រឺ​)

នារី​ម្នា​ក់បាន​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ទៅលេង​មិត្ត​ប្រុស​ដល់ផ្ទះ​ ​

នារី​ម្នា​ក់បាន​បាត់​ខ្លួន បន្ទាប់ពី​ទៅលេង​មិត្ត​ប្រុស​ដល់ផ្ទះ​ ​