លោកហ្រ្វង់ស័រ ហូឡង់៖បារាំង​កំពុង​បន្ត​ទទួលរង​ការ​គំរាមកំហែង​ភេរវនិយម

នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង លោក​ប្រធានាធីបតី​ហ្រ្វង់ស័រ ហូឡង់​បាន​ថ្លែង​សារ​ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១៦ ទៅ​កាន់​ពលរដ្ឋ​បារាំង​នា​យប់​ថ្ងៃ​ទី៣១ ធ្នូ​វេលា​ម៉ោង ៨យប់​ម៉ោង​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង។ នេះ​ជា​សារ​ឆ្នាំ​ទី៤ របស់​លោក​ហូឡង់​ក្នុង​នាម​ជា​ប្រមុខ​រដ្ឋបារាំង។ នៅ​ក្នុង​សារ​ដែល​មាន​រយៈពេល​ប្រមាណ ១០នាទី លោក​ហូឡង់​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​បន្ត​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ការ​អត់ការងារ​ធ្វើ និង​ការ​គំរាមកំហែង​ភេរវនិយម​ក្នុង​ឆ្នាំ​ថ្មី ២០១៦។