អ៊ីរ៉ង់​ចង់​ពង្រីក​កម្មវិធី​គ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប​ប្រឈម​នឹង​​អាមេរិក​ដែល​ចង់​ដាក់​ទ័ណ្ឌកម្ម​ថ្មី

បន្ទាប់​ពី​ស្ងប់ស្ងាត់​ទាក់ទង​នឹង​កម្មវិធី​នុយក្លេអ៊ែរ អាមេរិក​គ្រោង​នឹង​ដាក់​ទ័ណ្ឌកម្ម​ថ្មី​លើ​អ៊ីរ៉ង់​ទាក់ទង​នឹង​កម្មវិធី​គ្រាប់មីស៊ីល​អន្តរទ្វីប។ ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​គម្រោង​ទ័ណ្ឌកម្ម​ថ្មី​របស់​អាមេរិក អ៊ីរ៉ង់​តាម​រយៈ​លោក​ប្រធានាធិបតី​ហាសាន រ៉ូហានី​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ភាព​ចាំ​បាច់​ដែល​អ៊ីរ៉ង់​ត្រូវ​ពន្លឿន​កម្មវិធី​គ្រាប់មីស៊ីល​អន្តរទ្វីប​របស់​ខ្លួន។