ហុងកុង៖​បាត់​ខ្លួន​អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​រោងពុម្ព​បោះសៀវភៅ​ម្នាក់​ទៀត

នៅ​ហុងកុង លោក លី បូ អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មា្នក់​នៃ​រោងពុម្ព​មួយ​ឈ្មោះ Mighty Current បាន​បាត់​ខ្លួន​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ ទី៣០ ធ្នូ នេះ​ជា​ការ​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹង​របស់​ភរិយា​របស់​លោក​លី បូ។ មុន​លោក​លី បូ នៅ​មាន​មិត្ត​រួម​ការងារ​ចំនួន ៤នាក់​ទៀត​របស់​លោក​ក៏​បាន​បាត់​ដំណឹង​សូន្យ​ឈឹង​មក​ដល់​សព្វថ្ងៃ​ដែរ។ គួរ​ជម្រាប​ជូន​ថា រោងពុម្ព Mighty Current ជាប់​ឈ្មោះ​ខាង​បោះ​ពុម្ព​សៀវភៅ​ដែល​រិះគន់ ទិតៀន​របប​កុម្មុយនិស្ត​ចិន​ដី​គោក។